logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Ban Huynh trưởng

Ban Huynh trưởng, dự trưởng  được hướng dẫn bởi Anh Phê-rô Phan Thanh Liêm hiện là trưởng ban TNTT Gx Đức Hòa.

 

Lịch họp:

vào lúc 19g thứ bảy, tuần thứ 4 trong tháng.

 

Danh sách thành viên:

STT Họ và tên       Sinh năm Vai trò 
1 Dì Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh 1971
2 Alêxis Nguyễn Quốc Anh 1987  
3 G.B Lại Tấn Cường  1999  
4 An-tôn Lê Quang Đại  
5 Ma-ri-a Phạm Thị Diễm 2000
6 I-sa-ve Lê Thị Thu 1995
7 An-tôn Lê Trung Hiếu 2002
8 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoa 1955
9 Dì Maria Nguyễn  Huyền 1980  
13 Phê-rô Phan Thanh Liêm 1995  
14 An-na Phan Thị Hồng Loan 2001  
15 Têrêsa Trần Kim Loan
16 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1971
17 Giu-se Bùi Văn Thông 1999
18 Ma-ri-a Huỳnh Anh Thư 1998
19 Ma-ri-a Đoàn Thị Mai Trâm 1999
20 Phê-rô Nguyễn Hoài Thanh Truyết 2000
21 Phê-rô Phan Thanh Tùng
22 Maria Nguyễn Phương  Uyên 1998
23 An-na Phan Nguyễn Như Ý 1997
24 Nguyễn Tú Anh 2001
25 Phêrô Nguyễn Kim Tân                             

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ