• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Ban Lễ sinh

 

(Hình ảnh đang được cập nhật)

 

Lịch họp:

Vào lúc 9h30 ngày Chúa nhật

 

Họ tên các thành viên:

 STT Họ và tên Sinh năm  Vai trò 
1 Trần Quốc Thái 1987 Trưởng ban 
 2 Phan Thanh Liêm  1995 Phó ban 
 3 Nguyễn Âu Trí  Thành viên
4 Nguyễn Trí Thức Thánh viên
5 Nguyễn Trí Nhân Thành viên
6 Bùi Văn Thông Thành viên
7 Nguyễn Quang Nhựt Thành viên

 

(Thông tin đang tiếp tục cập nhật)

 

 

Joomla templates by a4joomla