• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Thánh lễ ra mắt Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Sau gần hai năm tìm hiểu và học hỏi thủ bản Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, thì vào ngày 27.08.2016 -  ngày lễ kính nhớ thánh nữ Mônica, Cha sở Đaminh đã cử hành Thánh lễ sáng lúc 5 giờ nhằm chính thức ra mắt Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ.

rmcbm270816 9

Joomla templates by a4joomla