logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

rmcbm270816 9

Thánh lễ ra mắt Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Sau gần hai năm tìm hiểu và học hỏi thủ bản Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, thì vào ngày 27.08.2016 -  ngày lễ kính nhớ thánh nữ Mônica, Cha sở Đaminh đã cử hành Thánh lễ sáng lúc 5 giờ nhằm chính thức ra mắt Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ.

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ