Ảnh: Thánh lễ mồng 2 tết Ất Mùi 2015

 

Ảnh Thánh lễ mồng 2 tết Ất Mùi 2015- Kính nhớ cha mẹ, ông bà tổ tiên.

 

m2t20215 1

 

m2t20215 2

 

m2t20215 3

 

m2t20215 4

 

m2t20215 5

 

m2t20215 6

 

m2t20215 7

 

m2t20215 8

 

m2t20215 9

 

m2t20215 10

 

m2t20215 11

 

m2t20215 12

 

m2t20215 13

 

m2t20215 14

 

nktan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072