Audio bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm A

 

Audio bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm A

 

1. Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201612/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%204%20MV%20A.mp3{/mp3remote}

 

 2. Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201612/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%204%20MV%20A%20(tiep%20theo).mp3{/mp3remote}

 

3. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201612/3_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC_0.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072