Audio bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ

 

Audio bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ Thường niên – năm B

 

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201511/CN%2034%20TN%20B%20-%20CHUA%20GIESU%20KITO%20VUA%20VU%20TRU%20(NTDB-2006).mp3{/mp3remote}

 

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072