AUDIO HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A

 

AUDIO HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A

Kết quả hình ảnh cho chúa giê su chịu phép rửa

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/1_hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-cgs-chiu-phep-rua-a_23122019_221911.mp3{/mp3remote}

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/2_hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-cgs-chiu-phep-rua-att-_23122019_222012.mp3{/mp3remote}

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/3_hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-cgs-chiu-phep-rua-att-het-_23122019_222049.mp3{/mp3remote}

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/4_cau-nguyen-ket-thuc_2_23122019_222121.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072