Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 TN năm B

 

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 TN năm B

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 Thường niên – Năm B – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201807/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2018%20TN%20B_0.mp3{/mp3remote}

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 Thường niên – Năm B – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201807/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2018%20TN%20B%20(tt)_0.mp3{/mp3remote}

3. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 Thường niên – Năm B – Phần 3

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201807/3_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2018%20TN%20B%20(tt&het).mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072