Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 TN năm B (Chúa Nhật Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 TN năm B (Chúa Nhật Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

 

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 33 Thường niên (Lc 9,23-26) – Năm B – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201811/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2033%20TN%20B.mp3{/mp3remote}

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 33 Thường niên (Lc 9,23-26) – Năm B – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201811/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2033%20TN%20B%20(ttheo).mp3{/mp3remote}

3. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201811/4_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC_0.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072