Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng- năm C

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng- năm C

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Vọng (Lc 1,39-45) – Năm C – phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201812/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%204%20MV%20C.mp3{/mp3remote}

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Vọng (Lc 1,39-45) – Năm C – phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201812/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%204%20MV%20C%20(tt).mp3{/mp3remote}

3. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201812/4_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC_0.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072