Audio học hỏi Phúc Âm-Chúa nhật II Mùa Vọng Năm B

 

Audio học hỏi Phúc Âm-Chúa nhật II Mùa Vọng Năm B

 

1. Học hỏi Phúc âm (Mc 1,1-8), Chúa nhật 2 Mùa Vọng – năm B – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201712/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%20MV-B%20Mc%201_1-8).mp3{/mp3remote}

2. Học hỏi Phúc âm (Mc 1,1-8), Chúa nhật 2 Mùa Vọng – năm B – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201712/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%20MV-B%20Mc%201_1-8)%20ttheo.mp3{/mp3remote}

3. Học hỏi Phúc âm (Mc 1,1-8), Chúa nhật 2 Mùa Vọng – năm B – Phần 3

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201712/3_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%20MV-B%20Mc%201_1-8%20ttheo&het.mp3{/mp3remote}

4. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201712/4_TINH%20TAM%20VOI%20GIOAN%20TIEN%20HO%20-%20CAU%20NGUYEN.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072