Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C

 

1.Học Hỏi phúc âm Lễ Phép rửa (Lc 3, 15-16. 21-22) – Năm C – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201901/1_HOC%20HOI%20PACN%20-%20CHUA%20GIESU%20CHIU%20PHEP%20RUA%20NAM%20C.mp3{/mp3remote}

2.Học Hỏi phúc âm Lễ Phép rửa (Lc 3, 15-16. 21-22) – Năm C – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201901/2_HOC%20HOI%20PACN%20CHUA%20GIESU%20CHIU%20PHEP%20RUA%20NAM%20C%20(tt).mp3{/mp3remote}

3.Học Hỏi phúc âm Lễ Phép rửa (Lc 3, 15-16. 21-22) – Năm C – Phần 3

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201901/3_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072