Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI TN năm A

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI TN năm A

1. Học hỏi Phúc âm (Mt 5,17-37), Chúa nhật 6 Thường niên – năm A – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201702/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%206%20TN%20A.mp3{/mp3remote}

 

2. Học hỏi Phúc âm (Mt 5,17-37), Chúa nhật 6 Thường niên – năm A – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201702/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%206%20TN%20A%20(ttheo).mp3{/mp3remote}

 

3. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201702/3_%20CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072