Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI TN năm B

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI TN năm B

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên (Ga 6,61-70) – Năm B – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201808/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2021%20TN%20B.mp3{/mp3remote}

 

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên (Ga 6,61-70) – Năm B – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201808/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2021%20TN%20B%20(tt).mp3{/mp3remote}

 

3. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên (Ga 6,61-70) – Năm B – Phần 3

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201808/3_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2021%20TN%20B%20(tt).mp3{/mp3remote}

 

4. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên (Ga 6,61-70) – Năm B – Phần 4

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201808/4_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2021%20TN%20B%20(tt&het).mp3{/mp3remote}

 

5. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201808/5_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072