Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV TN năm A

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV TN năm A

 

1. Học hỏi Phúc âm (Mt 25,31-46), Chúa nhật 34 Thường niên – năm A – Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201711/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2034%20TN%20A.mp3{/mp3remote}

 

2. Học hỏi Phúc âm (Mt 25,31-46), Chúa nhật 34 Thường niên – năm A – Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201711/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2034%20TN%20A%20(ttheo).mp3{/mp3remote}

 

3. Học hỏi Phúc âm (Mt 25,31-46), Chúa nhật 34 Thường niên – năm A – Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ – Phần 3

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201711/3_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2034%20TN%20A%20(ttheo%20&%20het).mp3{/mp3remote}

 

4. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201711/4_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC_0.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072