Danh mục: Giới thiệu

 

 

Chuyên mục “Giới thiệu” giới thiệu các thông tin trọng yếu của giáo xứ Đức Hòa như: lịch sử hình thành, linh mục quản xứ, thông tin liên lạc, thông tin giáo xứ, giờ lễ, giờ sinh hoạt,…

 

Tel: 0968428072