Đường tin yêu

 

 

Đi theo Chúa là chấp nhận khổ giá
Bước theo Ngài là hành trình tin yêu
Ở bên Chúa, con nhận lãnh ơn nhiều
Có Lời Ngài là đèn trời soi lối.

 

Ân tình Ngài những bao la, vời vợi
Từ muôn thuở đã cưu mang con rồi
Đến đời đời vẫn ấp ủ con thôi
Chúa chính là nguồn tình yêu, sức sống.

 

Từ trên cao Thập Giá Chúa dang rộng
Từng dòng máu, ơn cứu độ trào dâng
Bản tình ca trầm vang nhẹ lâng lâng
Gọi trong con một niềm Tin, Cậy, Mến.

 

Đời tin yêu, đời xin vâng tận hiến
Đem Tin Mừng, tình Chúa đến nơi nơi
Và nhóm lên lửa mến Chúa yêu người
Giới răn Ngài, trọn đời luôn tuôn giữ.

 

Trong nắng mưa, vui buồn đường lữ thứ
Con tâm nguyện được tín thác nơi Ngài
Đường tin yêu mãi sáng tươi, đẹp hoài
Mong ngày về hưởng phúc Thiên Nhan Chúa.

 

Giuse Trần Thế Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072