• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Bí tích trong Hội Thánh

Truyền thống Giáo hội Công Giáo luôn dựa vào bản văn Ga 19, 31-34 làm nền tảng để khẳng định sự có mặt của các Bí tích. Bản văn Ga 19, 31-34 cho thấy một chứng cứ rất rõ về việc Đức Giêsu đã thiết lập các Bí tích. Chính từ nơi cạnh sườn Chúa Kitô bị treo trên thập giá, nguồn ân sủng được trao ban:

7 Phép Bí Tích quan trọng

Các Bí tích quan trọng của Hội Thánh Công giáo.

Bí tích Hôn phối

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh và ban ơn đặt biệt để giúp họ sống chu toàn nghĩa vụ.

Bí tích Truyền chức Thánh

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.

Bí tích Xức dầu Thánh

Là bí tích do Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đờ sức mạnh phần hồn xác cho những người đang yếu liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già.

Bí tích Giải tội

Là bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh.

Bí tích Mình Thánh Chúa

Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, làm cho ta nên giống Chúa và kết hợp chúng ta trong tình yêu Chúa.

Bí tích Thêm sức

Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để ta giữ đạo nên và trở thành chiến Sĩ Chúa Kitô.

Bí tích Rửa tội

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.

Bí tích là gì?

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta.

Joomla templates by a4joomla