logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do  ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

 

1. Tổng quát về những lời tự thú của tiên tri Giêrêmia

 

 

2. Đọc & phân tích lời tự thú 5 (Gr 20, 7-18) - Kinh nghiệm đức tin của tiên tri Giêrêmia

 

3. Các dụ ngôn trong lời giảng của tiên tri Giêrêmia

 

Thánh ca: Theo Chúa và thân phận

 

Nguồn: WĐH

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ