logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.

Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

 

 

 

1. Chia sẻ lý do tại sao đi học Thánh Kinh

 

2. Giải đáp: Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ?

 

3. Bối cảnh lịch sử và tôn giáo

 

4. Liên hệ đến cộng đoàn Công giáo VN hải ngoại

 

5. Và cho Giáo hội Công giáo Việt Nam

 

6. Sách Barúc & Thư Giêrêmia

 

7. Sách Ai Ca

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ