• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

 

 

Chuyên mục "Giới thiệu" giới thiệu các thông tin trọng yếu của giáo xứ Đức Hòa như: lịch sử hình thành, linh mục quản xứ, thông tin liên lạc, thông tin giáo xứ, giờ lễ, giờ sinh hoạt,...

 

Joomla templates by a4joomla