• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Giờ thánh lễ

THÁNH LỄ TRONG TUẦN TẠI GIÁO XỨ ĐỨC HOÀ

 

 

Thánh lễ Chúa nhật:

 

- Chiều thứ bảy: 17h30

 

- Lễ I CN:  4 giờ 45 sáng

 

- Lễ II CN: 7 giờ sáng

 

- Lễ III CN: 5 giờ chiều

 

- Lễ IV CN: 7 giờ tối

 

 

Thánh lễ trong tuần:

 

- Thứ 2 đến thứ 7: 5 giờ sáng, 18 giờ chiều

 

 

 

SCHEDULE OF MASS

 

Weekdays: 5:00, 18:00

 

- Sundays:

 

17:00 ( Saturday)


4:45

 

7:00 (Children)

 

17:00

 

19:00

 

None of the English Mass

Joomla templates by a4joomla