• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Lịch sinh hoạt

 LỊCH SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ ĐỨC HOÀ

 

 

Giải tội:

Vào trước Thánh lễ chiều thứ 7 và trước các Thánh Lễ ngày Chúa nhật hoặc giải tội theo yêu cầu.

 

Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót:

15 giờ mỗi ngày, trừ ngày Chúa Nhật

 

Rửa tội:

Trẻ em: 17 giờ 45 mỗi  thứ 5 đầu tháng

Người Lớn: 17 giờ 30  mỗi thứ bảy đầu tháng

 

Chầu Thánh Thể:

Trước Thánh lễ sáng thứ 5 đầu tháng

 

Chặng đàng Thánh giá:

Vào cuối Thánh lễ sáng thứ 6 đầu tháng- sau thánh lễ trao Mình Thánh Chúa Cho bệnh nhân 

 

Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể:

- Sau mỗi Thánh lễ Thiếu nhi vào ngày Chúa nhật

- Học giáo lý sau sinh hoạt thiếu nhi vào Chúa nhật (8h40 - 10h00)

 

Lớp học giáo lý Dự tòng - Hôn nhân:

- Vào lúc 19 giờ tối các ngày trong tuần: thứ 2, 4, 6

- Thường xuyên có mở lớp

 

 

 

Nguồn: MVTT GX Đức Hòa

Joomla templates by a4joomla