• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Lịch sử giáo xứ

Giáo xứ thành lập năm 1925, do thầy Vincentê Nguyễn Văn Hanh, là 1 tu sĩ trường La San Huế, khi Thầy về quê nhà tại Đức Hòa đã mở điểm truyền giáo, nay thuộc Giáo xứ Đức Hòa. Thầy đưa 1 số giáo dân người Huế vào miền Nam lập nghiệp, đời sống gia đình làm nghề chầm nón và làm rẩy.

gxdh627914

Joomla templates by a4joomla