• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Linh mục phụ trách

Linh mục chánh sở: Đaminh Nguyễn Thanh Liêm
Địa chỉ: Nhà thờ Đức Hòa
              Ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Điện thoại: 0968.428.072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla templates by a4joomla