logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Ban Huynh trưởng

Ban Huynh trưởng được hướng dẫn bởi Quí Dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Tân An đang phụ giúp tại xứ.

 

Lịch họp:

Vào lúc 9h30 ngày Chúa nhật mỗi tuần.

 

Danh sách thành viên:

 STT Họ và tên Sinh năm Vai trò 
 1  Maria Nguyễn Ngọc Oanh
 2 Giuse Trần Quốc Thái 
 3 Phêrô Phan Thanh Liêm 
4 Stêphano Lương Vũ Khắc Dương
5 Phêrô Nguyễn Kim Tân
6 Maria Nguyễn Thị Minh Nhựt
7 Gioankim Lê Anh Duy
8 Maria Hà Bội Tuyền
9 Phêrô Phan Thanh Tùng
10 Maria Nguyễn Thị Thúy Kiều

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ