logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

lỗi
  • Error loading feed data

Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.

Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39.

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

 

 

Tuần 42: Sách Giêrêmia

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Lm. Luis Nguyễn Anh Tuấn giảng dạy.

Tuần 42: Sách Giêrêmia

 

Tuần 41: Sách Nakhum, Sophonia, Habakuc

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

 

 

Tuần 40: Sách Mica

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 40: Tìm hiểu về sách Mica.

Tuần 39: Sách Isaia, chương 24 - 39

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 39: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 24 đến chương 39.

Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 - 23

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 38: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 13 đến chương 23.

Tuần 37: Sách Isaia, chương 8 - 12

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 37: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 8 đến chương 12.

Tuần 36: Sách Isaia, chương 1 - 7

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 36: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 1 đến chương 7.

Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14 - 35

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 35: Tìm hiểu về sách các Vua, từ chương 14 đến chương 35.

Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8 - 14

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 34: Tìm hiểu về sách Hô-sê, từ chương 8 đến chương 14.

Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1 - 7

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 33: Tìm hiểu về sách Hô-sê, từ chương 1 đến chương 7.

Tuần 32: Sách Amos

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 32: Tìm hiểu về sách Amos

Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

Tuần 30: Sách các Vua 2, chương 1 - 13

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 30: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ hai, từ chương 1 đến chương 13.

Tuần 29: Sách các Vua 1, chương 12 - 22

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 29: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ nhất, từ chương 12 đến chương 22.

Tuần 28: Sách các Vua 1, chương 1 - 11

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 27: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ nhất, từ chương 1 đến chương 11.

Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13 - 34

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 27: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ hai, từ chương 13 đến chương 24.

Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1 - 12

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 26: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ hai, từ chương 1 đến chương 12.

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ