logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

lỗi
  • Error loading feed data

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do  ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

 

1. Tổng quát về những lời tự thú của tiên tri Giêrêmia

 

 

2. Đọc & phân tích lời tự thú 5 (Gr 20, 7-18) - Kinh nghiệm đức tin của tiên tri Giêrêmia

 

3. Các dụ ngôn trong lời giảng của tiên tri Giêrêmia

 

Thánh ca: Theo Chúa và thân phận

 

Nguồn: WĐH

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ