logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39.

 

1. Giải đáp: Giáo hoàng Alexandre VI - Vết nhơ trong lịch sử Giáo hội

 

2. Bài học từ sự kiện giao quyền chính trị

 

3. Giải đáp: Về việc lấy cuộc đời, hình ảnh các vị lãnh đạo tôn giáo làm trò chơi

 

4. Giải đáp: Xin lễ hay mua lễ

 

5. Tiên tri Giêrêmia: giao ước mới (Gr 31,31-34)

 

 

Nguồn: WGPSG 

 

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ