logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

lỗi
  • Error loading feed data

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39.

 

1. Giải đáp: Giáo hoàng Alexandre VI - Vết nhơ trong lịch sử Giáo hội

 

2. Bài học từ sự kiện giao quyền chính trị

 

3. Giải đáp: Về việc lấy cuộc đời, hình ảnh các vị lãnh đạo tôn giáo làm trò chơi

 

4. Giải đáp: Xin lễ hay mua lễ

 

5. Tiên tri Giêrêmia: giao ước mới (Gr 31,31-34)

 

 

Nguồn: WGPSG 

 

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ