logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

lỗi
  • Error loading feed data

 

 

Chuyên mục "Giới thiệu" giới thiệu các thông tin trọng yếu của giáo xứ Đức Hòa như: lịch sử hình thành, linh mục quản xứ, thông tin liên lạc, thông tin giáo xứ, giờ lễ, giờ sinh hoạt,...

 

Đăng nhập hê thống

Lời Chúa mỗi ngày

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ