logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

lỗi
  • Error loading feed data

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV TN năm B

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV TN năm B

 

1. Học hỏi Phúc âm (Mc 2,21-28), Chúa nhật thứ 4 Thường niên - năm B - Phần 1

 

2. Học hỏi Phúc âm (Mc 2,21-28), Chúa nhật thứ 4 Thường niên - năm B - Phần 2

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ