logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Audio Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV TN năm A

 

Audio Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV TN năm A

1. Học hỏi Phúc âm (Mt 13,1-23), Chúa nhật 14 Thường niên - năm A - Phần 1

 

 

2. Học hỏi Phúc âm (Mt 13,1-23), Chúa nhật 14 Thường niên - năm A - Phần 2

 

 

3. Cầu nguyện kết thúc

 

 

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ