logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Audio học hỏi Phúc Chúa Nhật XVII TN năm B

 

Audio học hỏi Phúc Chúa Nhật XVII TN năm B

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 Thường niên - Năm B - Phần 1

 

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 Thường niên - Năm B - Phần 2

 

3. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 Thường niên - Năm B - Phần 3

 

4. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 Thường niên - Năm B - Phần 4

 

5. Cầu nguyện kết thúc

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ