logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Audio Học Hỏi Phúc ÂM Chúa Nhật XXV Tn năm B

Audio Học Hỏi Phúc ÂM Chúa Nhật XXV Tn năm B

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên (Mc 9,30-37) - Năm B - Phần 1

 

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên (Mc 9,30-37) - Năm B - Phần 2

 

3. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên (Mc 9,30-37) - Năm B - Phần 3

 

4. Cầu nguyện kết thúc

 

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ