logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI TN năm CAudio học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường Niên - Năm C

 

Audio học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Thường Niên - Năm C

 

 

1. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Thường niên (Lc 6,17.20-26) - Năm C - Phần 1

 

2. Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Thường niên (Lc 6,17.20-26) - Năm C - Phần 2

 

3. Cầu nguyện kết thúc

 

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ