Lịch phụng vụ tháng 5.2015

 

 

Lịch phụng vụ tháng 5 năm 2015.

 

1/5

13

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54-58).

2

14

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 
Lễ nhớ.
 Cv 13,44-52 ; Ga 14.7-14. 

3

15

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31 ; 1Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ).

4

16

Tr

Thứ Hai. Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26.

5

17

Tr

Thứ Ba. Cv  14,19-28 ; Ga 14,27-31a.

6

18

Tr

Thứ Tư. Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.

7

19

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

8

20

Tr

Thứ Sáu. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

9

21

Tr

Thứ Bảy. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

10

22

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. 
Cv 10,25-26.34-35.44-48 ; 1Ga 4,7-10 ; Ga 15,9-17. 

11

23

Tr

Thứ Hai. Cv 16,11-15 ; Ga 15,26-16,4a.

12

24

Tr

Thứ Ba. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.

13

25

Tr

Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 17,15.22-18,1 ; Ga 16,12-15. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28.

14

26

Đ

Thứ Năm. THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 
Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

15

27

Tr

Thứ Sáu. Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.

16

28

Tr

Thứ Bảy. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28. 
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

17

29

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13) ; Mc 16,15-20. 

18

01/04

Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần III. 
Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.

19

02

Tr

Thứ Ba. Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a.

20

03

Tr

Thứ Tư. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.

21

04

Tr

Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). 
Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

22

05

Tr

Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19.

23

06

Tr

Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

24

07

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên. 

 

LƯU Ý: Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô-hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

25

08

X

Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 17,24-29 ; Mc 10,17-27.

26

09

Tr

Thứ Ba. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Hc 35,1-12 : Mc 10,18-31.

27

10

X

Thứ Tư. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). 
Hc 36,1.4-5a.10-17 ; Mc 10,32-45.

28

11

X

Thứ Năm. Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52.

29

12

X

Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13 ; Mc 11,11-26.

30

13

X

Thứ Bảy. Hc 51,12-20 ; Mc 11,27-33

31

14

Tr

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. 

CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. 
Đnl 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20. 
(Không cử hành lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth). 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072