logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

lỗi
  • Error loading feed data

Lịch phụng vụ tháng 9.2016

Ý chung: Cầu cho xã hội nhân ái hơn: Xin cho mỗi người biết đóng góp cho thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người.

Kết quả hình ảnh cho LICH PHUNG VU THANG 3

Lịch phụng vụ tháng 3-2016

Lịch phụng vụ tháng 3-2016

 

 

 

Lịch phụng vụ tháng 2.2016

Lịch phụng vụ tháng 2 năm 2016.

Lịch Phụng Vụ Tháng 01 năm 2016

Tháng Giêng 2016

Thứ Sáu 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
22-11 (AL)
Thứ Bảy 2 Tr  Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
23-11 (AL)
Chủ Nhật 3 Tr  Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12
24-11 (AL)
Thứ Hai 4 Tr  Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42
25-11 (AL)
Thứ Ba 5 Tr  Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51
26-11 (AL)
Thứ Tư 6 Tr  Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11
27-11 (AL)
Thứ Năm 7 Tr  Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12
28-11 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr  Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10 Tv 72:1-2,3-4,7-8 Mc 6:34-44
29-11 (AL)
Thứ Bảy 9 Tr  Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
30-11 (AL)
Chủ Nhật 10 Tr  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 40:1-5,9-11 Tv 104:12,3-4,24-25,27-28,29-30 Tt 2:11-14;3:4-7 Lc 3:15-16,21-22
Thánh Vịnh Tuần 1
1-12 (AL)
Thứ Hai 11 X  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:1-8 Tv 116:12-13,14-17,18-19 Mc 1:14-20
2-12 (AL)
Thứ Ba 12 X  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Mc 1:21-28
3-12 (AL)
Thứ Tư 13 X  Thánh Hilary, Gmtsht
1 Sm 3:1-10,19-20 Tv 40:2-5,7-8,8-9,10 Mc 1:29-39
4-12 (AL)
Thứ Năm 14 X  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11 Tv 44:10-11,14-15,25-26 Mc 1:40-45
5-12 (AL)
Thứ Sáu 15 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22 Tv 89:16-17,18-19 Mc 2:1-12
6-12 (AL)
Thứ Bảy 16 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19;10:1 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mc 2:13-17
7-12 (AL)
Chủ Nhật 17 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5 Tv 96:1-2,23,7-8,9-10 1 Cr 12:4-11 Ga 2:1-11
Thánh Vịnh Tuần 2
8-12 (AL)
Thứ Hai 18 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 15:16-23 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mc 2:18-22
9-12 (AL)
Thứ Ba 19 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13 Tv 89:20,21-22,27-28 Mc 2:23-28
10-12 (AL)
Thứ Tư 20 X  Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
1 Sm 17:32-33,37,40-51 Tv 144:1,2,9-10 Mc 3:1-6
11-12 (AL)
Thứ Năm 21 Đ  Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 18:6-9;19:1-7 Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14 Mc 3:7-12
12-12 (AL)
Thứ Sáu 22 X  Thánh Vincentê, Tu Sĩ Tđ
1 Sm 24:3-21 Tv 57:2,3-4,6,11 Mc 3:13-19
13-12 (AL)
Thứ Bảy 23 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27 Tv 80:2-3,5-7 Mc 3:20-21
14-12 (AL)
Chủ Nhật 24 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10 Tv 19:8,9,10,15 1 Cr 12:12-30;12:12-14,27 Lc 1:1-4;4:14-21
Thánh Vịnh Tuần 3
15-12 (AL)
Thứ Hai 25 Tr  Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 5:1-7,10 Tv 89:20,21-22,25-26 Mc 3:22-30
16-12 (AL)
Thứ Ba 26 Tr  Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 6:12-15,17-19 Tv 24:7,8,9,10 Mc 3:31-35
17-12 (AL)
Thứ Tư 27 X  Thánh Angela Merici, Đt
2 Sm 7:4-17 Tv 89:4-5,27-28,29-30 Mc 4:1-20
18-12 (AL)
Thứ Năm 28 Tr  Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 7:18-19,24-29 Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14 Mc 4:21-25
19-12 (AL)
Thứ Sáu 29 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17 Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11 Mc 4:26-34
20-12 (AL)
Thứ Bảy 30 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41
21-12 (AL)
Chủ Nhật 31 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41
22-12 (AL)

Lịch phụng vụ tháng 12

Lịch phụng vụ tháng 12

 

1/12

20/10

Tm

Thứ Ba. Is 11,1-10 ; Lc 10,21-24. 

2

21

Tm

Thứ Tư. Is 25,6-10a , Mt 15,29-37.

3

22

Tr

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.(AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.

4

23

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31 
Lưu ý: 
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v.... (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Khoá họp tháng 04/1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

5

24

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,18-21.23-26 ; Mt 9,35—10,1.6-8.

6

25

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Nicôla, giám mục). 

7

26

Tr

Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26.

8

27

Tr

Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38.

9

28

Tm

Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30. [Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh : KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN (Tr). Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Toà là Lễ Trọng. *Phụng vụ Lời Chúa : chọn trong số lễ chung Cung Hiến Thánh Đường].

10

29

Tm

Thứ Năm. Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.

11

01/11

Tm

Thứ Sáu. Thánh Đamasô I giáo hoàng (Tr). Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.

12

02

Tm

Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10c ; Lc 1,39-47).

13

03

Tm  

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

 Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18. (Không cử hành lễ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).

14

04

Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27.

15

05

Tm

Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.

16

06

Tm

Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25 ; Lc 7,19-23

17

07

Tm

Thứ Năm. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.

18

08

Tm

Thứ Sáu. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.

19

09

Tm

Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.

20

10

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45.

21

11

Tm

Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45.

22

12

Tm

Thứ Ba. 1Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.

23

13

Tm

Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.

24

14

Tm

Thứ Năm. Sáng: 2Sm 7,1-5a.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79.

24

14

Tr

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh”(AC 32).

Thứ Năm. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

25

15

Tr

Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Lễ đêm:
 Is 9,16 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14. 
Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20. 
Lễ ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26

16

Đ

Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. 
Lễ kính. Cv 6,8-10;7,54-60 ; Mt 10,17-22.

 

27

17

Tr

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSELễ kính. 1Sm 1,20-22.24-28 (hay Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14] ; 1Ga 3,1-2.21-24 (hay Cl 3,12-21) ; Lc 2,41-52. 
(Không cử hành lễ Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng). 1Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8. 

28

18

Đ

Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.1Ga 1,5—2,2 ; Mt 2,13-18.

29

19

Tr

Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Béckét, giám mục. tử đạo.Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35.

30

20

Tr

Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40.

31

21

Tr

Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Sylvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18.

 

 

 

 

Nguồn: WGPCT

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ