logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Lịch phụng vụ tháng 11-2017

 

Lịch phụng vụ tháng 11-2017

 

 

DlÁo LễLễÂm LịchTv
01/11 Tr
Lễ Các Thánh
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
13-09
02/11 Tm
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
14-09
03/11 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
15-09
04/11 Tr
Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
16-09
05/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 1:142; Tv 131:1,2,312; Mt 23:1-12
17-09
06/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
18-09 3
07/11 X 19-09 3
08/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
20-09
09/11 Tr
Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
21-09
10/11 Tr
Thánh Lêo Cả, Ghts
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
22-09
11/11 Tr
Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
23-09
12/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13
24-09
13/11 Tr
Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
25-09 4
14/11 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
26-09 4
15/11 X 27-09
16/11 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
28-09
17/11 Tr
Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
29-09
18/11 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
01-10-Đinh Dậu
19/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13,19-20,30-31; Tv 128:1-2,3,4-515; Mt 25:14-30; Mt 25:14-15,19-21
02-10
20/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
03-10 1
21/11 Tr
Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
04-10 1
22/11 Đỏ
Thánh Cêcilia, Đttđ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
05-10
23/11 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
06-10
24/11 Đỏ
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
07-10
25/11 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
08-10
26/11 Tr
Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46
09-10
27/11 X 10-10 2
28/11 X 11-10 2
29/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
12-10
30/11 Đỏ
Thánh Andrê, Tông Đồ
St 6:12-283; Lc 21:20-28
13-10

 

 

 

Nguồn:  http://ditimchanly.org/gioi-thieu/lich-cong-giao/lich-cong-giao-nam-2017.html

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ