logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Lịch phụng vụ tháng 8-2018

 

 

Lịch phụng vụ tháng 8-2018

 

DlÁo LễLễÂm LịchTv
01/08 Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
10-06 1
02/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
11-06
03/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
12-06
04/08 Tr
Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
13-06
05/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
14-06
06/08 Tr 15-06
07/08 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
16-06 2
08/08 Tr
Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
17-06 2
09/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
18-06
10/08 Đỏ
Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
19-06
11/08 Tr
Thánh Clare, Đt
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
20-06
12/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
21-06
13/08 X
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
22-06
14/08 Đỏ
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
23-06 3
15/08 Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
24-06 3
16/08 X 25-06
17/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
26-06
18/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
27-06
19/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
28-06
20/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
29-06
21/08 Tr
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
30-06 4
22/08 Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
01-07-Đinh Dậu 4
23/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
02-07
24/08 Đỏ
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
03-07
25/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
04-07
26/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
05-07
27/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
06-07
28/08 Tr
Thánh Augustinô, Gmtsht
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
07-07 1
29/08 Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
08-07 1
30/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
09-07
31/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51
10-07

 

 

Nguồn: http://ditimchanly.org/gioi-thieu/lich-cong-giao/lich-cong-giao-nam-2017.html

 

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ