Tám mối phúc dành cho người Giáo Lý Viên

  1. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết lắng nghehọc sinh của mình, đặc biệt là những em ưa thắc mắc, vì họ có được ĐÔI TAI CỦA ĐỨC KITÔ.
  2. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết nhìn thấynhu cầu của học sinh mình, nhất là của những em chẳng được ai quan tâm, vì họ có được ĐÔI MẮT CỦA ĐỨC KITÔ.
  3. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết ăn nói dịu dàngvới học sinh của mình, đặc biệt là với những em ngỗ ngược, vì họ có được MÔI MIỆNG CỦA ĐỨC KITÔ.
  4. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết trìu mếnhọc sinh của mình, đặc biệt là với những em bị nạn bạo hành gia đình, vì họ có được ĐÔI TAY CỦA ĐỨC KITÔ.
  5. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết cầu nguyệncho học sinh của mình, đặc biệt là cho những em chưa biết Chúa, bởi vì họ có được TINH THẦN CỦA ĐỨC KITÔ.
  6. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết tỏ lòng yêu thươnghọc sinh của mình, đặc biệt là những em chẳng có nét nào đáng yêu, bởi vì họ có được CON TIM CỦA ĐỨC KITÔ.
  7. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết nhẫn nại đồng hànhvới học sinh của mình, nhất là với những em thiếu được hướng dẫn về mặt tâm linh, bởi vì họ có được ĐÔI CHÂN CỦA ĐỨC KITÔ.
  8. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết kiên trìtrong sứ mạng chia sẻ đức tin của mình, đặc biệt khi những nỗ lực của họ xem ra chẳng đi tới đâu, bởi vì họ có được SỰ HIỆN DIỆN ĐẦY NHÂN ÁI CỦA ĐỨC KITÔ và SỰ HIỆN DIỆN CỦA HỌ LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA.

 

 

 

Sr. Marie Roccapriore, MPF.

Quốc Anh chuyển dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072