logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Lời nguyện giáo dân 23 TN B

Để xem và tải lời nguyện: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Lời nguyện giáo dân 22 TN B

Để xem và tải lời nguyện: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Lời nguyện giáo dân 19 TN B

Để xem và tải lời nguyện: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Lời nguyện giáo dân 16 TN B

Để xem và tải lời nguyện: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Lời nguyện giáo dân 13 TN B

Để xem và tải lời nguyện: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Lời nguyện giáo dân 12 TN B

Để xem và tải lời nguyện: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Mẫu chầu Thánh Thể (dành cho Thiếu nhi)

Để xem và tải mẫu chầu Thánh Thể: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ