logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

NHỮNG HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT TNTT-GIÁO XỨ ĐỨC HÒA TRONG NĂM 2018 ĐẦU 2019.

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT TNTT-GIÁO XỨ ĐỨC HÒA TRONG NĂM 2018 ĐẦU 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: MVTT GX ĐỨC HÒA_TRUNG HIẾU

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ