Thánh Tâm Chúa Giêsu khao khát các linh hồn nơi luyện ngục

 

 

Trái Tim Chúa Giêsu thương xót các linh hồn Luyện Ngục lắm, vì các linh hồn ấy là linh hồn thánh có nghĩa cùng Chúa.
Khi còn ở thế gian, các linh hồn đã mến Chúa, mà bây giờ trong Luyện Ngục họ còn kính mến Chúa hơn cả những người đạo đức sốt sắng nhất còn sống ở thế gian.
Trái Tim Chúa tha thiết thương xót các linh hồn ấy, vì biết rõ họ phải đau khổ thế nào trong chốn giam cầm ấy.
Trái tim Chúa Giêsu thương xót và muốn cứu các linh hồn ra khỏi Luyện ngục để đem về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

Nhưng vì đức công bằng, Chúa không thể tha bổng cho các linh hồn ấy được. Bó buộc họ phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bợn nhơ tì ố trước khi được về cùng Chúa. Vì thế Chúa tha thiết kêu gọi ta lo việc cứu giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục.

Xưa Chúa đã phán bảo Thánh nữ Gêtrudê rằng:
“Mỗi lần con cứu được một Linh Hồn ra khỏi Luyện Ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy”.

Vì đức công bằng, Chúa chẳng tha không cho các linh hồn bị giam phạt nơi Luyện Ngục, nhưng lòng thương xót và trí khôn ngoan vô cùng của Chúa đã tìm ra được nhiều cách để cứu các linh hồn ấy mà không hại đến đức công bằng của Chúa.

Trước hết, Trái Tim Chúa đã ban ơn cho các linh hồn ấy được sẵn lòng theo Thánh Ý Đức Chúa Trời mà vui lòng chịu khó.

Thánh nữ Catarina khi viết về Luyện Ngục có nói : Các linh hồn trong Luyện Ngục không buồn bực giận dữ hoặc miễn cưỡng chịu khổ như những kẻ ở trong hỏa ngục. Trái lại họ vâng theo Thánh Ý Chúa trọn và vui lòng chịu khó. Họ đành ở Luyện Ngục lâu năm chịu khổ để đền bù cho đủ, chứ không chịu về Thiên Đàng khi mình còn vương dấu vết chưa sạch cho trọn”.

Rồi Trái Tim Chúa lại dạy các thày cả khi dâng lễ Misa phải cầu xin Đức Chúa Cha tha tội cho các linh hồn vì công nghiệp Mình và Máu Thánh Người.

Người cũng tha phép cho người ta được dâng cho Đức Chúa Cha các công nghiệp Người, các công nghiệp Rất thánh Đức Mẹ, cùng các thánh nam nữ trên trời, và các việc phúc đức cùng những sự khó kẻ lành chịu ở dưới thế để đền tội cho các linh hồn.

Vậy Chúa Giêsu cũng muốn cho kẻ có lòng kính mến Trái Tim Chúa theo gương Người mà thương xót, chăm lo đến việc cứu giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục.

Những linh hồn ấy là linh hồn ông bà cha mẹ ta, là linh hồn anh em ruột thịt với ta, là linh hồn kẻ nghĩa thiết với ta, và cả những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện cho.

Ta hãy ra sức cứu giúp các linh hồn ấy, hoặc bằng lời cầu nguyện, dâng lễ, xưng tội, rước lễ, lãnh ân xá, hoặc bằng cách hãm mình, ăn chay, làm phúc cứu giúp kẻ khó khăn và dâng các việc đó để cứu các linh hồn. Các linh hồn ấy khi đã được ta cứu ra khỏi Luyện Ngục mà về Thiên Đàng thì không thể quên cầu nguyện cho ta trước tòa Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Cha rất nhân lành của các linh hồn Luyện Ngục. Các linh hồn ấy đều là con cái Chúa, có nghĩa cùng Chúa và kính mến Chúa. Xin Chúa ngự trong Thánh Thể soi lòng cho người ta làm nhiều việc lành cứu giúp các linh hồn ấy để họ chóng được về Thiên Đàng hợp cùng các thánh thiên thần và các thánh nam nữ hát mừng ngợi khen, tạ ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita có lòng thương và hay cứu giúp các linh hồn trong Luyện Ngục cách riêng, người gọi các linh hồn ấy là “những người bạn đau khổ”. Nhiều lần các linh hồn được Chúa cho hiện về với bà, có linh hồn kể cho bà những hình khổ phải chịu và xin cứu giúp, có linh hồn cho biết đã được giảm bớt, có linh hồn về cảm ơn bà và bay về Thiên Đàng.

Khi trước Thánh nữ Magarita hay nhường công nghiệp việc lành cho các linh hồn, khi thì 3 hay 6 tháng… về sau Chúa dạy bà phải nhường công phúc cả đời cho các linh hồn.

Thánh nữ Magarita có chép truyện sau:

Một năm, bề trên cho tôi được chầu Mình Thánh Chúa đêm thứ Năm tuần thánh. Đang khi chầu, tôi thấy nhiều linh hồn hiện về xin cứu giúp, cũng lúc ấy Chúa Giêsu đến dạy tôi nhường công phúc cho các linh hồn cả năm, tôi vâng lời ngay. Nhiều lần khác Chúa dạy tôi đền tội thay cho các linh hồn, những lần ấy tôi phải chịu cơ cực quá sức y như các linh hồn ấy đang phải chịu đền trong Luyện Ngục vậy.

 

Nguồn: dongthanhtam.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072