Thứ sáu sau Chúa nhật I MV A

Thứ sáu sau Chúa nhật I MV A

Lời Chúa: Mt 9, 27-31

27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! ” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! ” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072