• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Cách giao tiếp của Chúa Thánh Thần

Thánh Phaolô nói: “Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân” (Cl 3:15). Chúng ta thấy rằng sự bình an tác động như người trọng tài đối với sự quyết định của chúng ta. An tâm hoặc không an tâm về điều gì đó là cách Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới bước kế tiếp.

HolySpirit.jpg

Giới thiệu về Chúa Thánh Thần

1. Ðức Chúa Thánh Thần là ai?
Ðức Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa.

50 điều ít biết về Chúa Thánh Thần

Đây là 50 điều trích từ Tân ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):

12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

Bác Ái Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
Vui Vẻ Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
Bình An Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.

7 ơn Chúa Thánh Thần

7 Ơn Chúa Thánh Thần:

Ơn Khôn Ngoan: Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái.

Ơn Hiểu Biết: Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.

Ơn Biết Lo Liệu: Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.

Đức Chúa Thánh Thần

Ðức Chúa Thánh Thần là ai?
Ðức Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa.
Ðức Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng danh xưng nào khác nữa không?
Ðức Chúa Thánh Thần cũng gọi là Thiên Chúa, Ân Huệ Thiên Chúa, Thần Linh Sự Thật, Ðấng Ban Sự Sống, và Ðấng Bầu Chữa

Joomla templates by a4joomla