• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Thánh Giuse lao động để chăm sóc gia đình

Để có được Thánh-Giuse-lao-động-để-chăm-sóc-Gia-Đìnhmột cuộc sống ấm no và hạnh phúc, con người phải trải qua rất nhiều vất vả lầm than trong công việc lao động.

Thánh-Giuse-lao-động-để-chăm-sóc-Gia-Đình

Thánh Giuse - vị Thánh thầm lặng

Nếu bạn hỏi 10 người, xem vị thánh lớn nhất đối với họ là ai, thì có đến 6, 7 người sẽ nói rằng: đó là thánh Giu-se.

Thánh Giuse - gương đời sống lao động

"Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao?" (Mt 13: 55). Ðời sống con người có nội tâm mà cũng phải có hoạt động, như thế mới hợp với bản tính con người có hồn có xác.

Thánh Giuse - Abraham mới

Các sách Tin Mừng nói rất ít về Thánh Giuse: chỉ cho biết là thuộc dòng dỏi vua David, sinh tại Bethlehem, làm nghề thợ mộc tại Nazaret, chồng của Ðức Bà Maria, cha nuôi của Chúa Giêsu. Ðó là những chi tiết cần thiết về thánh Giuse.

Thánh Giuse - bạn trăm năm Đức Mẹ

Xưa nay ta quen xưng hô Thánh Giuse là bạn thật Ðức Mẹ. Phúc âm không úp mở gì, gọi ông là chồng của Maria: "Giacób sinh Giuse, chồng của Maria" (Mt 1, 16).

Thánh Giuse - con người của mùa Chay

Trong niên lịch Phụng vụ hiện hành tháng 3 kính Thánh Giuse thường trùng hợp với thời gian Phụng vụ Mùa Chay, tín hữu được mời gọi để nhìn lên Thánh Giuse như một mẫu gương và đồng thời hướng đến lễ Phục sinh như một chuẩn đích đang đến gần. Sự trùng hợp ấy lặp đi lặp lại khiến tôi có ý nghĩ : Giuse là con người của Mùa Chay.

Lý do tôn kính Đức Giuse

Thiên Chúa Ba Ngôi đã tôn phong Đức Giuse làm Tể Tướng trong Vương Quốc của Người “……Chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả của cải Nhà Ông” (Mt. 24, 47).

7 Ơn dành Thánh Giuse ban

Một lý do nữa để Thiên Chúa không yêu thương một vị thánh nào bằng yêu thương Thánh Cả Giuse, vì Thánh Cả giúp công vào việc ban ơn Cứu Chuộc và thánh hóa cho loài người. Cho nên hết mọi người đều có bổn phận phải chúc tụng và tôn kính Thánh Cả.

Thánh Giuse qua đời

Thánh Giuse bệnh nạn và qua đời: Nhưng ở trần gian, không có cuộc đời nào không vướng buồn sầu. Cuộc đời của Mẹ Maria từng gian khổ đã nhiều, đến nay lại vương mang mối sầu vĩnh biệt. Thánh Cả Giuse tuổi chưa cao mấy, nhưng mà những vất vả lao nhọc và những đau khổ thường xuyên đã xoi mòn Thánh Cả.

Joomla templates by a4joomla