• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

THIỆP MỜI KHÁNH THÀNH- CUNG HIẾN NHÀ THỜ VÀ NHÀ GIÁO LÝ

Giáo Xứ Đức Hòa: Thông báo v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo

TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo

 

TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo

 

TGM Mỹ Tho: Thông báo 2 v/v bình thường hóa các sinh hoạt tôn giáo

TGM Mỹ Tho: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

TGM Mỹ Tho: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2019

Kết quả hình ảnh cho THONG BÁO

 

 

Giờ lễ Tết 2019

Kết quả hình ảnh cho thông báo

 

 

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH.

 

 

Kết quả hình ảnh cho THÔNG BÁO

 

Phiếu đăng ký thông tin học giáo lý năm học 2018-2019

phieu thông tin

 

Thiệp mời lễ đặt viên đá xây dựng GX Đức Hòa

23023186 126007341398747 1510552561 o

Chương trình Trung Thu 2017

 

Kết quả hình ảnh cho Thông báo

Joomla templates by a4joomla