logo

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Thông Tin Của Giáo Xứ Đức Hòa
 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

GP. Mỹ Tho: Ngày họp mặt Dự tòng và Tân tòng

 

Hình ảnh và bài giảng Ngày họp mặt Dự tòng và Tân tòng giáo phận Mỹ Tho.

 

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 01.jpg

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 02.jpg

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 03.jpg

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 04.jpg

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 08.jpg

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 10.jpg

 

Ban truyen giao_ngay tan va du tong 12.jpg

 

Nguồn: giaophanmytho.net

Từ vựng Công Giáo

  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ