Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 – 39

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 – 39.

 

1. Giải đáp: Giáo hoàng Alexandre VI – Vết nhơ trong lịch sử Giáo hội

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1104/1._giai_dap_-__giao_hoang_alexandre_vi_-_vet_nho_trong_lich_su_giao_hoi.mp3{/mp3remote}

 

2. Bài học từ sự kiện giao quyền chính trị

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1104/2._bai_hoc_tu_su_kien_-_giao_quyen__chinh_tri.mp3{/mp3remote}

 

3. Giải đáp: Về việc lấy cuộc đời, hình ảnh các vị lãnh đạo tôn giáo làm trò chơi

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1104/3._giai_dap__-_ve_viec_lay_cuoc_doi_hinh_anh_cac_vi_lanh_dao_ton_giao_lam_tro_choi.mp3{/mp3remote}

 

4. Giải đáp: Xin lễ hay mua lễ

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1104/4._giai_dap_-_xin_le_hay_mua_le.mp3{/mp3remote}

 

5. Tiên tri Giêrêmia: giao ước mới (Gr 31,31-34)

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1104/5._tien_tri_gieremia__giao_uoc_moi_gr_31_31-34.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072