Xin cho chúng con thấy Chúa Cha (10.5.2020 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A)

 

Xin cho chúng con thấy Chúa Cha (10.5.2020 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A)

 

Ông Philipphê xin với Thầy Giêsu:

“Xin cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,8).

Khao khát của ông cũng là khao khát của biết bao người,

những người thiện chí không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa,

Ðấng mà họ gọi bằng những tên khác nhau:

Ðấng Tối Cao, Ðấng Tuyệt Ðối, Ðấng vượt trên mọi danh…

Con người muốn bắc một nhịp cầu với Ðấng siêu việt,

muốn có cảm nghiệm và tương quan với Tạo Hóa.

 

Thiên Chúa đã đáp lại khát vọng Ngài gieo nơi lòng người

khi cho Con Một Ngài làm người, ở giữa chúng ta.

Nơi Ðức Giêsu Kitô, chúng ta gặp được Thiên Chúa,

dễ gần, dễ thấy, dễ quen.

Thiên Chúa đâu chỉ ở nơi cao thẳm ngàn trùng,

Thiên Chúa hiện diện nơi con người Ðức Giêsu khiêm hạ.

Giữa Ngài và Thiên Chúa Cha có một gắn bó lạ lùng

đến nỗi Ðức Giêsu dám nói:

“Ai biết Thầy là biết Cha” (14,7)

“Ai thấy Thầy là thấy Cha” (14,9)

vì “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”(14,10).

Lời nói và việc làm của Ðức Giêsu

chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa (14,10).

 

Toàn bộ cuộc đời Ðức Giêsu được Cha chiếm ngự.

Ngài như tấm gương trong suốt,

phản chiếu khuôn mặt và trái tim Thiên Chúa,

đầy nhân ái và bao dung với hết mọi người.

Làm Kitô hữu là làm người như Ðức Giêsu Kitô,

là trở nên một Giêsu khác cho con người hôm nay,

là ước ao nói được rằng:

“Ai biết tôi là biết Ðức Kitô,

ai thấy tôi là thấy Ðức Kitô.”

Như thế cũng là biết và thấy Thiên Chúa.

 

“Xin cho chúng con thấy Chúa Cha”

Xin dẫn chúng con đến gặp Thiên Chúa Cha.

Ðức Giêsu không phải chỉ là người đưa đường dẫn lối;

Ngài tự nhận mình là Con Ðường,

thậm chí là Con Ðường độc nhất dẫn đến Cha:

“Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (14,6).

Mọi con đường cứu độ đều phải đi vào Con Ðường Giêsu.

“Thiên Chúa không ban một danh nào khác dưới bầu trời,

để nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ” (Cv 4,12).

Nhân loại được cứu độ nhờ Danh Ðức Giêsu,

kể cả những ai không biết Ngài – tuy không do lỗi của họ –

nhưng đã sống theo những đòi hỏi của lương tâm.

Ðức Giêsu đã về với Chúa Cha trong vinh quang phục sinh,

sau khi đã sống một đời yêu thương tự hiến.

Cuộc đời Ðức Giêsu trở thành con đường cho chúng ta đi.

Khi chiêm ngắm Ngài trong Tin Mừng,

chúng ta biết mình phải nghĩ gì, nói gì, làm gì.

Khi đi vào Con Ðường Giêsu,

chúng ta cũng trở nên nẻo đường cho con người hôm nay,

nẻo đường dẫn đến Giêsu.

 

Cầu nguyện:

 

Lạy Cha,

Cha muốn cho mọi người được cứu độ

và nhận biết chân lý,

chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.

 

Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người

chưa nhận biết Đức Giêsu,

họ cũng là những người đã được cứu chuộc.

 

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con

khát vọng truyền giáo,

khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,

niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,

và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.

 

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực

trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất

để loan báo Tin Mừng.

Chúng con chỉ xin đến

với những người bạn gần bên,

giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài,

qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

 

Chúng con cũng cầu nguyện

cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.

 

Xin Cha cho những cố gắng của chúng con

 

sinh nhiều hoa trái. Amen.

 

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072